Banksman

Banksman

Banksman (NOGEPA 1.9A) De training Banksman (NOGEPA 1.9A) is bestemd voor werknemers die offshore werken en betrokken zijn bij hijsactiviteiten. Het doel van deze training is dat de deelnemers leren hoe in samenwerking met de kraanmachinist het hijsen van lasten op...
Adembescherming

Adembescherming

  Cursus adembescherming   Voor wie?¬† ¬†Voor iedereen die werkzaamheden moet verrichten in ademgevaarlijke ruimte en die gezien de aard van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen incidenteel of regelmatig met adembeschermings-middelen moet kunnen omgaan....