Cursus adembescherming

   

  Voor wie? 

   Voor iedereen die werkzaamheden moet verrichten in ademgevaarlijke ruimte en die gezien de aard van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen incidenteel of regelmatig met adembeschermings-middelen moet kunnen omgaan.

  Cursusdoel

  Medewerkers veilig te leren omgaan met ademlucht toestellen en gevaarlijke situaties m.b.t. de ademhaling te onderkennen
  De training vindt plaats op het opleidingscentrum van SCE-Academy in Emmen. Wilt u de training liever op uw eigen locatie? Neemt u dan even contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

  Inhoud van de cursus

  Theorie:

  • Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.
  • Gevaren bij het dragen van ademlucht toestellen.
  • Ademlucht toestel PA 80 en PA 15.
  • Het om- en afhangen van de ademlucht toestellen.
  • De procedures voor het werken in besloten ruimten.
  • Communicatie.
  • Te nemen beschermingsmaatregelen.

  Praktijk:

  • Om- en afhangen van het ademlucht toestel.
  • Veilig werken met adembeschermende apparatuur.
  • Werken in teamverband.
  • Herkennen van gevaarlijke situaties.
  • Toepassen procedures werken in besloten ruimten.
  • Beschermende maatregelen treffen.

   

  Cursus adembescherming

  Duur cursus1 dag
  Medische eisen
  Medische goedkeuring voor het werken met ademlucht toestellen
  Geldigheid certificaat3 jaar
  Prijs dagcursus€ 330,-
  Prijs avondcursusn.v.t.
  LocatieSCE-Academy Emmen

   

  CursusBegint opAantal dagdelenLocatiePrijsBekijk
  Helaas nu geen cursussen