Cursus adembescherming

 

Voor wie? 

Voor iedereen die werkzaamheden moet verrichten in ademgevaarlijke ruimte en die gezien de aard van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen incidenteel of regelmatig met adembeschermings-middelen moet kunnen omgaan.

Cursusdoel

Medewerkers veilig te leren omgaan met ademlucht toestellen en gevaarlijke situaties m.b.t. de ademhaling te onderkennen
De training vindt plaats op het opleidingscentrum van SCE-Academy in Emmen. Wilt u de training liever op uw eigen locatie? Neemt u dan even contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Inhoud van de cursus

Theorie:

 • Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.
 • Gevaren bij het dragen van ademlucht toestellen.
 • Ademlucht toestel PA 80 en PA 15.
 • Het om- en afhangen van de ademlucht toestellen.
 • De procedures voor het werken in besloten ruimten.
 • Communicatie.
 • Te nemen beschermingsmaatregelen.

Praktijk:

 • Om- en afhangen van het ademlucht toestel.
 • Veilig werken met adembeschermende apparatuur.
 • Werken in teamverband.
 • Herkennen van gevaarlijke situaties.
 • Toepassen procedures werken in besloten ruimten.
 • Beschermende maatregelen treffen.

 

Cursus adembescherming

Duur cursus 1 dag
Medische eisen
 
Medische goedkeuring voor het werken met ademlucht toestellen
Geldigheid certificaat 3 jaar
Prijs dagcursus € 346,- ( Incl. Lunch en boek) Excl. BTW
Prijs avondcursus n.v.t.
Locatie SCE-Academy Emmen

 

CursusBegint opAantal dagdelenLocatiePrijsBekijk
Helaas nu geen cursussen